Het Kabinet

 


TIJDELIJK GESLOTEN
Temporary closed
ARCHIEF

Marc Goethals
Marc De Blieck
Ana Torfs
Olivier Foulon
Andy Seynaeve
Michel Lorand
Marc Goethals(2)
John Murphy
Jouke Kleerebezem
Beeld en installatie
 
 


Wintertuinstraat 23
9000 Gent

Contact
Wegbeschrijving  /  Itinéraire


 

‘Het Kabinet’, is een nieuwe ruimte voor kunst. Wars van commerciële bedoelingen stelt Filiep Tacq aan de straatkant een hemelshoge kamer ter beschikking voor kunstenaars met wie hij graag omgaat. Het is een kamer geworden die, uiterst sober belicht, als een doos zich naar de straat opent. Het wordt ‘Het Kabinet’ genoemd en dat is wellicht de beste omschrijving voor een ruimte die functioneert als een openbare kijkdoos voor kunst. (L.L.)

Kabinet: klein afgezonderd vertrek, m.n. naast een groter gelegen of daarop aansluitend... Vertrek, zaal of galerij waarin een (particuliere) verzameling van zeldzaamheden, kunstschatten enz. aan de liefhebbers en kunstkenners wordt vertoond... (van Dale)

Beroepshalve werk ik veel met kunstenaars uit binnen- en buitenland waardoor regelmatig kunstwerken in mijn woning terecht komen. Maar telkens opnieuw zag ik hoe, na een tijd, het werk een deel werd van het decor en vervloeide met de achtergrond. Het was er nog wel maar ik zag het niet meer. Hieruit kwam een behoefte om kunstwerken geprononceerder (en publiekelijker) te presenteren.

Het was architect Wim Cuyvers die tijdens renovatiewerkzaamheden met het voorstel kwam om in het oude trappenhuis een specifieke ruimte te maken voor het presenteren van tijdelijke tentoonstellingen. Na het weghalen van trappen en vloeren (en vele andere aanpassingen) bleef er een vijf meter hoge koker over met een redelijke oppervlakte en een grote, glazen inkijk vanop de straat. De plek nodigt zodoende kunstenaars uit om 'met' de ongewone architectuur aan de slag te gaan.

Filiep Tacq