Het Kabinet

 

 

Marc Goethals
Een woning voor Diogenes

5 april – 18 mei 2003

 

Het cynisme van Diogenes is iets anders dan wat wij onder dat begrip verstaan. Door de conventies van de beschaving aan te vallen en te ridiculiseren wilde hij een betere harmonie bereiken tussen het leven en de wereld. Er zit inderdaad iets utopisch in zijn houding.

Iedereen weet dat Diogenes een tijdlang verbleef in een ton. Om de universele geldigheid van Diogenes te valideren werd deze woning opnieuw herdacht. Regentonnen worden immers niet meer gebruikt tenzij als symbolen van een uitgedokterde lifestyle.

‘Een woning voor Diogenes’ is in de eerste plaats een boek geworden. De verschillende, tijdelijke ontwerpen zijn hierin gebundeld. De tekeningen, collages en foto’s volgen elkaar op in een specifieke sequens onder de noemers binnen/buiten/overal.

De tentoonstelling in Het Kabinet is gegroeid uit het boekwerk. Eén hoek, van het meer dan 5m hoge Kabinet, werd uitgekozen als uitvalsbasis. Met verschillende attributen, werd in die hoek een utopische woning gecreëerd. Het werd een hangende hoek; naast een hoek.

(Vorig jaar werd een ander werk gecreëerd in de Academia Belgica te Rome. Op een zwarte, marmeren muur was een collage aangebracht met zwartwitfoto’s, krantenfoto’s en grafiettekeningen)

 


Publicatie:

Het kabinet publiceerde ter gelegenheid van deze tentoonstelling het boek
Een woning voor Diogenes.
(48 p., 16,5 x 23,5 cm, zwart-wit)
Prijs 12 €